Search
  • het Kiesrechtfestival

Zihni Ozdill en Armen Hakhverdian in gesprek over representatie op het Kiesrechtfestival.

Hoe zit het ideale parlement eruit? Maar ook hoe verhoudt een kamerlid ten opzichte van zijn fractie en stemmers. Kortom, wat is goede representatie? Daar gaan oud kamerlid Zihni Ozdill en Dr. Armen Hakhverdian over in gesprek.


Armen Hakhverdian is universitair hoofddocent politicologie aan de Universiteit van Amsterdam. Hij doet onderzoek naar politieke vertegenwoordiging, publieke opinie en ongelijkheid. Hij schreef samen met Wouter Schakel het boek 'Nepparlement? Een pleidooi voor politiek hokjesdenken' (2017, Amsterdam University Press) over ongelijke vertegenwoordiging in Nederland.


Zihni Ozdil is schrijver en publicist, die ruim twee jaar Tweede Kamerlid voor GroenLinks was. Was eerder onder meer organisator van debatten en columnist van NRC. Verder was hij docent geschiedenis aan de universiteiten van Rotterdam en Amsterdam. Als Tweede Kamerlid hield hij zich bezig met arbeidsmarkt en werkgelegenheid, pensioenen, beroepsonderwijs en hoger onderwijs en wetenschappen. Keerde zich in de media tegen het sociaal leenstelsel, waarmee GroenLinks eerder had ingestemd, en kreeg met verstoorde verhoudingen in de fractie te maken. Vertrok daarom als Kamerlid.

65 views0 comments

Recent Posts

See All

©2019 by het Collectief